Privacy statement

Privacy verklaring

Privacy statement

Als je een woning of garage wilt huren, ontkomen we er niet aan om je (persoons)gegevens te verwerken. Denk aan je rekeningnummer of je contactgegevens. Dat doen wij zorgvuldig en binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je privacy is belangrijk voor jezelf én voor ons. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming, waarin regels staan over het beschermen van je privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op. Uiteraard volgen wij deze regels zo goed mogelijk op.